Үнэт зүйлс

Групп компани өргөжин тэлэхийн хэрээр

нийгэмдээ, ялангуяа хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ажиллаж амрах тав тухтай орчин бүрдүүлэх, хүүхэд ахмадуудад тусламж үзүүлэх зэрэг нийгэм рүү чиглэсэн олон үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэн, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үнэт зүйлс

Эрхэм зорилго

Тогтвортой хөгжлийн цогц бодлогоор ажилтан бүрээ чадавхжуулж, хэрэглэгч харилцагчдынхаа итгэл даасан түншлэгч нь байж, хэрэгцээт бүхнийг ойроос хангах хариуцлагатай чадварлаг компани байна.

Алсын хараа

Хэрэглэгч, харилцагч, ажилтнаа дээдлэн, хэрэгцээт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ойртуулж, тогтвортой хөгжинө.

Группын уриа үг

Итгэлт анд ... ЭФЭС

Яагаад Эфэс гэж?

Групп компани өргөжин тэлэхийн хэрээр нийгэмдээ, ялангуяа хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ажиллаж амрах тав тухтай орчин бүрдүүлэх, хүүхэд ахмадуудад тусламж үзүүлэх зэрэг нийгэм рүү чиглэсэн олон үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэн, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

© 2021 Эфэс групп.